Kilka słów o monodramie

Monodramy. Bardzo specyficzna forma wypowiedzi teatralnej. Dlaczego ten niszowy produkt sztuki teatralnej znajduje wciąż realizatorów i ma grono odbiorców? Myślę, że dzieje się tak dlatego, iż monodram daje możliwość dopełnienia tego, co aktorzy robią w teatrach repertuarowych, pozwala im zabierać głos w interesujących ich sprawach. Praca nad monodramami, a potem ich prezentacja...
e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com