Beniowski – historia i poemat

Inspiracje twórców bywają tak przyziemne i prozaiczne, że czasem nie sposób w nie uwierzyć. O ile pięknie brzmi legenda dotycząca powstania "Sonetów Krymskich" ( zesłanie Mickiewicza, nakaz pracy i podróże z tym związane), czy też trylogii pisanej ku pokrzepieniu serc, o tyle trudno pogodzić się z tym, ze wielcy pisarze pisali i piszą na zamówienie lub też po to by konkurować...
e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com