Rola kultury słowa w negocjacjach

Skomplikowana sytuacja na rynku pracy, oraz stały wzrost znaczenia instytucji demokratycznych wymagają od współczesnego człowieka wykształcenia w sobie kultury dialogu i negocjacji. Od 1989 roku możemy w tej materii korzystać z dorobku retoryki. Przekonywanie do czegokolwiek, negocjowanie ma sens dopiero wtedy, kiedy strony mają świadomość dobrowolności w podejmowaniu decyzji, braku...
e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com