Jan Królewski, T: „Dyptyk Pierwszy – Grażyna Bacewicz i Andrzej Wróblewski”

Przyznam, że z pewnym niepokojem obserwuję wydarzenia, które rozgrywają się w kilku „czołowych” państwach świata zachodniego. Rozbuchane akty wandalizmu, eskalacja bezmyślnego, ulicznego barbarzyństwa, realizującego się w burzeniu „niepoprawnych” pomników, wyznaczaniu „wolnych” sfer, bądź w nawoływaniu do zbrojnego anarchizmu – to wszystko zdumiewa i kieruje ku...
e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com