Rola teatrów niezawodowych

Teatr ma rację bytu, jeżeli jest potrzebny. Z mojego doświadczenia wynika,że jest potrzebny na poziomie szkolnym i uczelnianym. Uczestnictwo w pracach takich teatrów zmusza do lektury, do zapoznawania się z ikonografią, wreszcie wymusza odpowiedzialność za zobowiązania podjęte w obrębie grupy. Podobnie sprawa ma się z teatrami amatorskimi, które, obok dawania wymienionych wyżej korzyści, mogą realnie … Czytaj dalej Rola teatrów niezawodowych