Prelegenci – dr. hab. Elżbieta Flis-Czerniak

Kolejnym prelegentem podczas debaty “Brandstaetter a Wyspiański czyli “Wesele” jako inspiracja” będzie dr. hab. Elżbieta Flis-Czerniak. Adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. W prowadzonych badaniach koncentruje się na literaturze przełomu XIX i XX wieku, rozpatrywanej zwłaszcza w kontekście tradycji romantycznej. Pisała o fantazmatach zbiorowej wyobraźni, fenomenie melancholii i idei czwartego … Czytaj dalej Prelegenci – dr. hab. Elżbieta Flis-Czerniak