Prelegenci – prof. zw. dr. hab. Sławomir Jacek Żurek.

Kolejnym prelegentem podczas debaty “Relacje i wzajemne oddziaływanie kultur polskiej i żydowskiej” będzie prof. zw. dr. hab. Sławomir Jacek Żurek.
Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Ję­zyka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej w Instytucie Filolo­gii Polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; autor licznych artykułów naukowych oraz kilku monografii, m.in.: „…lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego (1999), Syn­owie Księżyc. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (2004), Z pogranicza: Szkice o literaturze polsko-żydowskiej (2008), Zastygłe w polszczyźnie: Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego (2011) Literatura polska w Izraelu: Leksykon (współautor: Karolina Famulska-Ciesielska). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z judaizmem Rady Episkopatu Polski, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, stypendysta Fundacji Fulbrighta (the University of Notre Dame) w USA. W roku akademickim 2018/2019 visiting professor w Ariel University oraz Gordon College of Education in Haifa w Izraelu.

Zapraszamy wszystkich jeszcze raz do dołączenia do nas 23 listopada w kawiarni 2 PI ER Cafe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com