Prelegenci – prof. zw. dr. hab. Sławomir Jacek Żurek.

Kolejnym prelegentem podczas debaty “Relacje i wzajemne oddziaływanie kultur polskiej i żydowskiej” będzie prof. zw. dr. hab. Sławomir Jacek Żurek. Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Ję­zyka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej w Instytucie Filolo­gii Polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy … Czytaj dalej Prelegenci – prof. zw. dr. hab. Sławomir Jacek Żurek.