Zmiana w regulaminie programu „Kultura w sieci”

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez osoby zainteresowane programem „Kultura w sieci”,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o zmianie § 6 ust. 2 i 5* regulaminu programu dotacyjnego oraz § 1 pkt 18** i § 14 ust .3 regulaminu programu stypendialnego, tj. zastąpieniu punktu dotyczącego licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne powszechne udostępnianie w Internecie dzieł, finansowanych ze środków programu „Kultura w sieci”, w okresie trwania programu oraz sześciu miesięcy bezpośrednio po jego zakończeniu, tj. najpóźniej do końca kwietnia 2021 r.

To obowiązkowy warunek programu, realizowanego ze środków publicznych, którego jednym z kluczowych celów – obok złagodzenia skutków ograniczenia działalności twórców i instytucji kultury i wsparcia ludzi kultury – jest zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Powyższa zmiana została wprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w odpowiedzi na prośby twórców oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.  

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

https://www.gov.pl/web/kultura/zmiana-w-regulaminie-programu-kultura-w-sieci?fbclid=IwAR3tMB-0TI5g_CcSX-RkViHPNiS4f8h6m92U0rrBq4rqsHQOjJVnfXtUeQ8


 *Zmienione brzmienie § 6 ust. 5 regulaminu programu dotacyjnego „Kultura w sieci”: Beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.
  ** Zmienione brzmienie § 1 pkt. 18 regulaminu programu stypendialnego „Kultura w sieci”: Udostępnianie projektu – bezpłatne udostępnienie materiałów powstałych podczas realizacji zadania na czas okresu stypendialnego oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenie na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com