“Three conversations with Mr Herbert” based on the poems, letters and essays of Zbigniew Herbert”

English version of screenplay Anna Sieradzka – Wawryszczuk.
Subsidised, by the National Centre for Culture under the programme “Kultura w sieci”.

One Reply to ““Three conversations with Mr Herbert” based on the poems, letters and essays of Zbigniew Herbert””

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com