Laboratorium Teatralne im. H. Modrzejewskiej

Laboratorium Teatralne powstało na kierunku Retoryka Stosowana Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2011 roku . Z inicjatywy studentów i dr hab. Witolda Kopcia, ich ówczesnego pedagoga, powstały trzy spektakle : “Antygona” Sofoklesa”; “Damy i huzary” Al. Fredry oraz “Lubelkie Dziady” na motywach “Dziadów” A. Mickiewicza. Od jesieni 2014 roku Laboratorium działa przy Parafii na Poczekajce w Lublinie, od 2017 roku pod patronatem Fundacji „Prawda, dobro piękno”. W jego skład wchodzą studenci, absolwenci i doktoranci KUL-u, uczniowie lubelskich szkół i osoby pracujące. Celem tych ludzi jest ekspresja poprzez teatr ich młodzieńczych buntów, ideałów, poczucia estetyki. W nowej siedzibie powstały : druga wersja “Dam i Huzarów”, “Gwałtu co się dzieje” Al. Fredry i “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Opiekunem i reżyserem Laboratorium pozostaje dr hab. Witold Kopeć.

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com