Manifest programowy

Prawda, dobro, piękno, które umieściłem w nazwie Fundacji stanowią grecki kanon etyczny i estetyczny. Bliskie mi jest przekonanie o konieczności realizacji przez sztukę wizji lepszego świata, kreowania lepszego człowieka. Służba prawdzie, dobru i pięknu jest moim zdaniem podstawowym obowiązkiem twórcy.

Wielonurtowość to bezsprzecznie przywilej sztuki, a wolności poszukiwań twórczych zawdzięczamy powstanie wielkich dzieł. Jednak w ostatnich latach doszło do zachwiania proporcji. Nurt sztuki tradycyjnej staje się marginesem. Coraz częściej, w rozmowach artystów, słyszy się sformułowania: tak już się nie gra, tak już się nie pisze. Tak jakby wartość dzieła uzależniona była od odrzucenia w akcie twórczym niektórych narzędzi. A przecież dobrze napisaną książkę, profesjonalnie namalowany obraz, rzetelnie zrealizowany spektakl czy film rozpoznajemy od razu. Nieważne czy należy on do obszaru sztuki tradycyjnej czy też poszukującej. Wolności i kreatywności należy strzec zarówno w obszarze sztuki tradycyjnej, jak i awangardowej.

Podstawowym celem założonej przeze mnie Fundacji jest kultywowanie prawdy, dobra i piękna w kulturze. Te uniwersalne wartości mają stanowić silną podstawę dla naszych projektów – zarówno tych teatralnych, jak i tych społecznych.

Witold Kopeć

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com