Manifest programowy

Prawda, dobro, piękno, które umieściłem w nazwie Fundacji stanowią grecki kanon etyczny i estetyczny. Bliskie mi jest przekonanie o konieczności realizacji przez sztukę wizji lepszego świata, kreowania lepszego człowieka. Służba prawdzie, dobru i pięknu jest moim zdaniem podstawowym obowiązkiem twórcy. Wielonurtowość to bezsprzecznie przywilej sztuki, a wolności poszukiwań twórczych zawdzięczamy powstanie wielkich dzieł. Jednak w … Czytaj dalej Manifest programowy