O Fundacji

Fundacja „Prawda, dobro, piękno” została założona przez dr hab. Witolda Kopcia w 2017 roku. Obrała sobie wówczas za cel kultywowanie uniwersalnych wartości w kulturze i sztuce. Przez pierwsze 2 lata swojej działalności koncentrowała się na projektach teatralnych. Rozpocząwszy od stworzenia spektaklu „Obrona Sokratesa” wg Platona, wzięła także pod opiekę Laboratorium Teatralne im. H. Modrzejewskiej. Z Laboratorium przygotowała dwa spektakle: „Gwałtu, co się dzieje!” A. Fredry i „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej.

W 2019 roku zespół fundacji poszerzył się o nowych członków, a organizacja postanowiła zająć się kolejnymi projektami. Celami organizacji stały się także szeroko pojęta promocja sztuki, działalność publicystyczna oraz aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie edukacji estetycznej. Nie rezygnując z własnych inicjatyw teatralnych, Fundacja chce postawić kolejne kroki naprzód i zaprosić do współpracy wszystkich tych, którzy czują się związani z kulturą i sztuką, i tych, którym bliskie są wartości prawdy, dobra i piękna.

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com