Witold Kopeć

Założyciel i Prezes Fundacji „Prawda, dobro, piękno”. Aktor, reżyser, wykładowca, działacz społeczny.  Ukończył w 1981 roku Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi. Pracował w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim i Współczesnym w Szczecinie, w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Od roku 1989 do dnia dzisiejszego jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

W Akademii Teatralnej w Warszawie w 2011 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuki teatralnej. Współpracuje jako wykładowca z UMCS, z KUL i innymi uczelniami. Do jego najważniejszych dokonań aktorskich zaliczyć można role Gustawa w „Ślubach panieńskich”, Artura w „Tangu” Mrożka, Tadeusza w „Panu Tadeuszu” Mickiewicza, Myszkina w „Idiocie’ Dostojewskiego, Moczarskiego w „Rozmowach z katem”, Hrabiego Szarma w „Operetce” Gombrowicza czy Mazurkiewicza w „Żołnierzu królowej Madagaskaru” Tuwima.
Jest autorem scenariuszy teatralnych i radiowych oraz producentem teatralnym (kierował prywatnym Teatrem Poezji  Studio w Lublinie). Ma na swoim koncie również  samodzielne prace reżyserskie. 

Ze studentami Retoryki Stosowanej KUL w Laboratorium Teatralnym im. Heleny Modrzejewskiej oraz słuchaczami Szkoły Aktorskiej Qurtyna w Lublinie zrealizował jako reżyser 18 spektakli, między innymi „Antygonę”, „Damy i Huzary”, „Poemat o mieście Lublinie”, „Norwida”,  „Lubelskie Dziady” i „Gwałtu co się dzieje”.

Zrealizował  10 monodramów, między innymi do tekstów Suworowa, Słowackiego,i Herberta i Platona, a także recitale wg Edwarda Stachury i Włodzimierza Wysockiego.
Do najważniejszych nagród jakie zdobył należą: Nagroda Specjalna Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dzieł Polskich Romantyków, Nagroda im. Wojciecha Hasa Międzynarodowych Spotkań Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych we Wrocławiu, Nagroda Specjalna Prezesa Radia „Merkury” Ogólnopolskiego, Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra” w Poznaniu, Wyróżnienie za reżyserię na Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie.

e-mail: prawdadobropiekno@gmail.com